Afgørelse - Miljøgodkendelse af Viking Malt A/S
Afgørelse - Miljøgodkendelse af Viking Malt A/S
Titel:
Miljøgodkendelse af Viking Malt A/S
Fagsystemsnøgle:
c29e11f9-983f-4714-80d6-fbe13dfd2594
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Viking Malt A/S
CVR-nr:
16993409
P-nr:
1001199629
Hovedaktivitet:
6.4.b.ii.6. Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks: bryggerier og mineralvandsfabrikker.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Sagsadresse
Spirevej 5
4760 Vordingborg
Matrikel:
20ba - Ørslev By, Ørslev

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
55363636
Email:
post@vordingborg.dk
Hjemmeside:
www.vordingborg.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Endelig administrativ afgørelse
Dato for modtaget afgørelse:
22-06-2016
Dato for Basistilstandsrapport:
18-06-2014