Tilsynskampagne - Kontrol af flydelag og dykket indløb på gyllebeholdere
Tilsynskampagne - Kontrol af flydelag og dykket indløb på gyllebeholdere
Titel:
Kontrol af flydelag og dykket indløb på gyllebeholdere
Fagsystemsnøgle:
c22ab147-925a-4c12-be03-b7d4b27f0dd1
Type:
Tilsynskampagne
Status:
Offentliggjort
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Bytoften 2
6800 Varde
Matrikel:
64n - Varde Markjorder
Kontaktoplysninger
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk

Myndigheder
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Parter
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Tilsynskampagneinformationer
Periodestart:
01-01-2016
Periodeslut:
31-12-2016
Konklusion:
I forbindelse med kampagnetilsynet blev der ført uanmeldt tilsyn på 54 ejendomme, med i alt 71 gyllebeholdere. Ejendommene var tilfældigt valgt, og resultatet var: 32 kvægejendomme med i alt 44 gyllebeholdere: o 31 beholdere uden bemærkninger (70,5 %) o 10 beholdere fik indskærpelser for utilstrækkeligt flydelag (22,7 %) o 3 beholdere fik indskærpelser for manglende dykket indløb (6,8 %) 12 minkfarme, med i alt 12 gyllebeholdere: o 9 beholdere uden bemærkninger (75 %) o 1 beholder fik indskærpelse for utilstrækkeligt flydelag (8,3 %) o 2 beholdere fik indskærpelser for manglende dykket indløb (16,6 %) 10 svineejendomme med i alt 15 gyllebeholdere: o 3 beholdere uden bemærkninger (20 %) o 10 beholdere fik indskærpelser for utilstrækkeligt flydelag (66,6 %) o 2 beholdere fik indskærpelser for manglende dykket indløb (13,3 %) Samlet 54 ejendomme med i alt 71 gyllebeholdere: o 43 beholdere uden bemærkninger (60,6 %) o 21 beholdere fik indskærpelser for utilstrækkeligt flydelag (29,6 %) o 7 beholdere fik indskærpelser for manglende dykket indløb (9,8 %) Resultaterne indikerer, at det især er svineejendommene, der har problemer med at opretholde et tilstrækkeligt flydelag. Det vurderes samtidigt, at der stadig, trods kampagnen, er mange gyllebeholdere uden tilstrækkeligt flydelag eller med manglende dykket indløb. Derfor er der fortsat behov for fokus på emnet.
Effekt:
Der blev skabt en bevidsthed hos landmændene om vigtigheden af til stadighed at have et tæt, fast flydelag på gyllebeholderne med flydende husdyrgødning.
Mål:
Kampagnemålet var gennem oplysning og dialog, at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler for at undgå forurening af atmosfæren og minimere risikoen for nabogener, primært i form af lugt- og fluegener. Folderen ”Vejledning om flydelag på gyllebeholdere” blev udarbejdet og afleveret ved hvert tilsyn. En overskuelig, letlæselig og letforståelig folder, hvor alle regler og lovkrav var beskrevet.