Håndhævelse - Påbud
Håndhævelse - Påbud
Titel:
Påbud
Fagsystemsnøgle:
8affe219-aa39-4fb4-a296-3539d434cfdf
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Haslev Modelflyveklub
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Bråbyvej 79
4640 Faxe

Myndighed Myndigheder
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Parter
Adresse
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Kontakt
Telefon:
56203000
Email:
kommunen@faxekommune.dk
Hjemmeside:
www.faxekommune.dk
Adresse
Bråbyvej 79
4640 Faxe
Håndhævelser
Type Dato Konklusion på håndhævelse
Påbud 21-04-2017 Meddelt