Tilsynskampagne - Kontrol af flydelag og dykket indløb på gyllebeholdere
Tilsynskampagne - Kontrol af flydelag og dykket indløb på gyllebeholdere
Titel:
Kontrol af flydelag og dykket indløb på gyllebeholdere
Fagsystemsnøgle:
34f956c6-5199-48a5-92fa-5fa2d7bcee78
Type:
Tilsynskampagne
Status:
Offentliggjort
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Bytoften 2
6800 Varde
Matrikel:
64n - Varde Markjorder
Kontaktoplysninger
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk

Myndigheder
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Parter
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Tilsynskampagneinformationer
Periodestart:
01-01-2017
Periodeslut:
31-12-2017
Konklusion:
I forbindelse med tilsynskampagnen er der ført uanmeldt tilsyn på 64 ejendomme, med i alt 103 gyllebeholdere. Ejendommene var tilfældigt valgt og fordelte sig på: 1 minkejendom med i alt 1 gyllebeholder:  0 Beholdere uden bemærkninger.  0 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.  1 Beholdere med manglende dykket indløb. 43 svineejendomme med i alt 60 gyllebeholdere:  43 Beholdere uden bemærkninger.  15 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.  4 Beholdere med manglende dykket indløb. 20 kvægejendomme med i alt 42 gyllebeholdere:  38 Beholdere uden bemærkninger.  4 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.  1 Beholdere med manglende dykket indløb. Samlet 64 ejendomme med i alt 103 gyllebeholdere:  81 Beholdere uden bemærkninger.  19 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.  6 Beholdere med manglende dykket indløb. Varde Kommune havde også i 2016 emnet dykket indløb og flydelag på gyllebeholdere som kampagnetilsyn, hvorfor det er muligt at sammenligne tallene og se, om der er sket en forbedring af antallet med tilfredsstillende tæt flydelag. I 2016 var det især svinebrug, der havde problemer med tæt flydelag. I 2017 er andelen af beholdere, hvor der intet var at bemærke steget fra 60% til 75% siden sidste års tilsynskampagne, til trods for at der i 2017 har været tilsyn på ekstra mange svineejendommene. Sammenlignet med 2016 er antallet af svineejendomme med ’alt ok’ steget fra 20% til 70%.
Effekt:
Der blev skabt en bevidsthed hos landmændene om vigtigheden af til stadighed at have et tæt, fast flydelag på gyllebeholderne med flydende husdyrgødning.
Mål:
Formålet med kampagnen er gennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af, at overholde lovgivningens regler for at reducere ammoniakfordampningen til atmosfæren til et minimum. Tillige er målet at minimere lugt- og fluegener for naboer.