Håndhævelse - Indskærpelse
Håndhævelse - Indskærpelse
Titel:
Indskærpelse
Fagsystemsnøgle:
d7597c9b-a1b3-4ec8-9591-e2a9f5fcec19
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
havbundssedimendepot Hanstholm Havn
CVR-nr:
25902211
P-nr:
1008285337
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Kai Lindbergs Gade 202
7730 Hanstholm
Matrikel:
39el - Hansted By, Hansted

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Trafikhavnsgade 9
7730 Hanstholm
Håndhævelser
Type Dato Konklusion på håndhævelse
Indskærpelse 26-02-2018 Efterkommet