havbundssedimendepot Hanstholm Havn
Grunddata
CVR-nr:
25902211
P-nr:
1008285337
Fagsystemnøgle:
36d0e08b-3402-4ce6-84b9-324be06bdf3c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Trafikhavnsgade 9
7730 Hanstholm
Matrikel:
39cz - Hansted By, Hansted
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
522210
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-10-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 09-06-2015 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-02-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-08-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-08-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 16-09-2021 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 16-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 26-02-2018 Efterkommet Vis