Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Titel:
Basistilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
992c2645-934f-4406-a208-e5b1682aaa4e
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
19-03-2018
Virksomhed
Navn:
havbundssedimendepot Hanstholm Havn
CVR-nr:
25902211
P-nr:
1008285337
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Kai Lindbergs Gade 202
7730 Hanstholm
Matrikel:
39el - Hansted By, Hansted

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Trafikhavnsgade 9
7730 Hanstholm
Offentliggørelser
Dato Overskrift
19-03-2018 00:00 Havbundssedimentdepot - Hanstholm Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Fysisk tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
08-02-2018
Håndhævelser
Type Dato