Risikooplysninger - Opdatering af risikooplysninger
Risikooplysninger - Opdatering af risikooplysninger
Titel:
Opdatering af risikooplysninger
Fagsystemsnøgle:
RISIKO-fbb19a06-e5c5-4e7c-8ae6-38cb7d78d050
Type:
Risikooplysninger
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
25-04-2018
Virksomhed
Navn:
HOFOR Amagerværket
CVR-nr:
35523294
P-nr:
1018984780
Hovedaktivitet:
1.1.a Forbrænding af kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Kraftværksvej 37
2300 København S
Matrikel:
552 - Amagerbros Kvarter, København

Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Otto Mønsteds Gade 2
1571 København V
Adresse
Kraftværksvej 37
2300 København S
Offentliggørelser
Dato Overskrift
25-04-2018 09:45 Offentliggørelse af risikooplysninger for HOFOR Amagerværket Se detaljer
Risikoaktiviteter
SPIRS hovedakitvitet:
Brændstofopbevaring (herunder til opvarmning, detailsalg, osv.)
Risikoklassificering
Dato Klassificering Ændringsårsag Kommentar Ændringsårsag
15-02-2014 Kolonne 2 Ændring i risikobekendtgørelsen Bilag 1 i øvrigt
Anmeldelser og afgørelser
Dato for anmeldelse Høringsdato for afgørelse Afgørelse
Ikke-teknisk resume, kortmateriale o.a.
Dato Type Dokument
Beredskabsplan
Dato Status for beredskabsplan Orientering af borgere fra politiet
Dominoeffekter
Ægte dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
Pseudo-dominovirksomheder
CVR-nr. P-nr. Navn Politikreds Risikoinformation udvekslet Samordning eksterne beredskabsplaner Kommentar
Risikostoffer
Risikostof Mængde
Risikotilsyn
Risikotilsynsnavn Tilsynstype Dato for tilsyn Risikorapport modtaget Risikorapport sendt til virksomheden Del af systematisk vurdering