HOFOR Amagerværket
Grunddata
CVR-nr:
35523294
P-nr:
1018984780
Fagsystemnøgle:
927c8e79-fba6-44ee-a7ac-acce4ea2e10f
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Kraftværksvej 37
2300 København S
Matrikel:
552 - Amagerbros Kvarter, København
Kommune:
Københavns Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.a Forbrænding af kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 04-05-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 10-10-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 04-08-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Accept af sikkerhedsniveau 05-02-2016 Revurdering Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 10-09-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 21-05-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 08-10-2014 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 27-01-2014 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 18-12-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 04-08-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 02-08-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 10-09-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Mijøgodkendelse 25-04-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - tidsbegrænset 21-05-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Etablinger af et nøddieselanlæg 06-03-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Opdatering af risikooplysninger 25-04-2018 Vis
MCP-anlæg
Navn Type Termisk effekt
Nøddieselanlæg Dieselmotor 1,7 MW Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Amagerværket Kedel 347 MW Vis
Amagerværket Kedel 595 MW Vis