Afgørelse - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-miljøvurdering på Hogagervej 5-7
Afgørelse - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-miljøvurdering på Hogagervej 5-7
Titel:
Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-miljøvurdering på Hogagervej 5-7
Fagsystemsnøgle:
36d12880-6c96-4675-84ab-fa9578c9d703
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Entreprenørfirmaet Markussen ApS
CVR-nr:
37640018
P-nr:
1021368225
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Sagsadresse
Hogagervej 4
7500 Holstebro
Matrikel:
7g - Den østlige Del, Borbjerg

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
96117500
Email:
kommunen@holstebro.dk
Hjemmeside:
www.holstebro.dk
Adresse
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
05-04-2018
BOM ansøgninger:
MaID-2018-1942