Entreprenørfirmaet Markussen ApS
Grunddata
CVR-nr:
37640018
P-nr:
1021368225
Fagsystemnøgle:
6484868c-e7fa-4e55-8d53-4a0a553164d4
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hogagervej 5
7500 Holstebro
Matrikel:
4g - Den østlige Del, Borbjerg
Kommune:
Holstebro Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
429900
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 26-09-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 02-02-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 05-07-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-11-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 25-08-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-08-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-miljøvurdering på Hogagervej 5-7 05-04-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 05-04-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til Miljøgodkendelse K 212 03-11-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis