Afgørelse - Tillægsmiljøgodkendelse til prening og øget oplag af oliefiltre
Afgørelse - Tillægsmiljøgodkendelse til prening og øget oplag af oliefiltre
Titel:
Tillægsmiljøgodkendelse til prening og øget oplag af oliefiltre
Fagsystemsnøgle:
f07b3b94-ae9f-4fec-a96c-7783afeb9c01
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Svends Invest, v/Svend Åge Møller Nielse
CVR-nr:
21906514
P-nr:
1011013143
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Sdr Grisbækvej 2
6740 Bramming
Matrikel:
4a - Nr. Vejrup By, Vejrup

Myndigheder
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Parter
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Adresse
Sdr Grisbækvej 2
6740 Bramming
Afgørelsesinformation
Type:
Tillæg til miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
05-06-2018
BOM ansøgninger:
2018-2157