Svends Invest, v/Svend Åge Møller Nielse
Grunddata
CVR-nr:
21906514
P-nr:
1011013143
Fagsystemnøgle:
878255bc-6e12-4b09-a73c-012132d454b2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sdr Grisbækvej 2
6740 Bramming
Matrikel:
4a - Nr. Vejrup By, Vejrup
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-02-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 12-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse - Svends Invest v/Svend Åge Møller Nielsen, Sdr Grisbækvej 2, 6740 Bramming 13-01-2017 Revurdering Meddelt Vis
Tillægsmiljøgodkendelse til prening og øget oplag af oliefiltre 05-06-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillægsmiljøgodkendelse af Svends Invest v/Svends Åge Møller for øget oplag af miljøbehandlede køretøjer 20-12-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis