Tilsynskampagne - Ensilageoplag i marken
Tilsynskampagne - Ensilageoplag i marken
Titel:
Ensilageoplag i marken
Fagsystemsnøgle:
5482e8ed-7ac6-44ee-b1b7-d0efc46d1236
Type:
Tilsynskampagne
Status:
Offentliggjort
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Bytoften 2
6800 Varde
Matrikel:
64n - Varde Markjorder
Kontaktoplysninger
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk

Myndigheder
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Parter
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Tilsynskampagneinformationer
Periodestart:
01-01-2018
Periodeslut:
31-12-2018
Konklusion:
Der er ikke observeret ensilageoplag i marken i 2018 som er placeret for tæt på vandløb, og der er ikke rapporteret om vandløbsforureninger som følge af udsivning / nedsivning af ensilagesaft fra ensilageoplag. På enkelte ejendomme var afstandskrav til vej eller naboskel ikke overholdt for ensilageoplaget, og andre steder blev oplaget i marken placeret samme sted flere år i træk. Hvor ensilageoplag ikke var korrekt placeret, blev der ikke givet indskærpelse om at stakkene skulle flyttes, da dette vil ødelægge ensilagen. Det blev derimod præciseret at afstandskravene fremadrettet skal overholdes. Resultatet vil derfor først være synligt de kommende år, hvor vi stadig vil fokusere på placeringen af ensilage i markstak – primært stakke der er placeret i nærheden af vandløb.
Effekt:
Der blev skabt en bevidsthed om vigtigheden af korrekt opbevaring af ensilage i marken, for at undgå forurening af vandløb, jord, og grundvand.
Mål:
Formålet med kampagnen var gennem oplysning og dialog, at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler for placering af ensilageoplag i marken for at reducere risikoen for vandløbsforureninger samt forurening af jord og grundvand. Årsagen var, at der de foregående år havde været flere vandløbsforureninger som følge af udsivning / nedsivning af ensilagesaft fra ensilageoplag. Der er udarbejdet en folder ”Vejledning om ensilageoplag i marken” med vejledning og regler for placering af ensilageoplag i marken, herunder både markstakke og wrapballer. Folderen blev uddelt til landmændene ved de ordinære landbrugstilsyn.