Tilsynsindberetning - Hedensted Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2018 til 31-12-2018
Tilsynsindberetning - Hedensted Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2018 til 31-12-2018
Titel:
Hedensted Kommune tilsynsindberetning for 01-01-2018 til 31-12-2018
Fagsystemsnøgle:
Tilsynsindberetning-766-2018
Type:
Tilsynsindberetning
Status:
Oprettet
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Matrikel:
9cø - Hedensted By, Hedensted
Kontaktoplysninger
Telefon:
79755000
Email:
mail@hedensted.dk

Myndigheder
Adresse
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Kontakt
Telefon:
79755000
Email:
mail@hedensted.dk
Hjemmeside:
www.hedensted.dk
Parter
Adresse
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Kontakt
Telefon:
79755000
Email:
mail@hedensted.dk
Hjemmeside:
www.hedensted.dk
Tilsynsindberetning
Periode:
01-01-2018   til   31-12-2018
Status:
Endelig
Kommunens bemærkninger:
Vi har opdaget at vi har haft en fejlkodning i mapningen til DMA på nogle hovedkategorier på vores husdyrbrug. Det betyder at opgørelsen i DMA viser at vi har 20 flere i kategori 1b end vi reelt har. Det betyder også at vi har 20 flere end angivet i kategori 2 i DMA. Fejlen er alene i visningen/oversendelen til DMA, de har været rigtigt registreret i GeoEnviron. Vi forventer at vi har rettet alle fejl med mapningen til DMA. Vi har ført tilsyn efter GeoEnviron Dashboard. Beregning i GE: Vi har udført 70 tilsyn på 167 virksomheder i kategori 1 > 40 %. Beregning i GE: Vi har udført 148 tilsyn på 597 virksomheder i kategori 2 = 25 % Det viser, at vi har overholdt tilsynsfrekvenserne for både kategori 1 og 2. Vi har medsendt et skærmdump fra GeoEnviron dashboard, i mail med opgørelse over virksomheder omfattet af BAT-konklusioner. Det er vanskeligt, at kontrollere data. Vi har ved de fleste felter, hvor man burde kunne trykke på link, der åbner Excel-ark med liste over virksomheder/tilsyn mm, oplevet, at der ikke er overensstemmelse mellem antallet i DMA, og antallet på listen. Fx står der ”6” ved IE-virksomheder omfattet af bilag 1, men når Excel-arket åbnes, så er der 3 virksomheder på listen. Og sådan er det hele vejen ned, der mangler lokaliteter på alle de lister vi har åbnet. Ang. brugerbetaling for eksterne ydelser. Vi kan ikke se i DMA, hvor meget der er overført fra GeoEnviron til DMA. Øvrige tal for brugerbetaling stemmer overens mellem GeoEnviron og DMA, så vi går ud fra, at brugerbetaling for eksterne ydelser også er overført korrekt.
Virksomheder, afgørelser og brugerbetaling
Gruppe Antal aktive virksomheder pr. 31. december Antal godkendelser, tilladelser og afgørelser om fravigelse af krav Antal revurderinger Opkrævet brugebetaling godkendelser og revurderinger (i kr.)
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) 6 0 0 kr 322,49
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) 4 1 0 kr 19.607,40
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) 21 1 0 kr 2.192,93
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) 6 0 0 kr 9.158,72
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) 79 2 0 kr 47.567,30
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) 46 4 0 kr 49.147,48
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) 321 8 0 kr 20.252,37
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). 172 0 0 kr 161,25
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) 93 0 0 kr 159,02
Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) 0 0 0 kr 0,00
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] 0 0 0 kr 0,00
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen 2 0 0 kr 2.902,41
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) 27 0 0 kr 1.128,72
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. 22 0 0 kr 0,00
Vindmøller 0 0 0 kr 0,00
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. 0 0 0 kr 0,00
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder 3 0 0 kr 0,00
Sum 802 16 0 kr 152.600,09
Indsats tilsyn
Tilsynskategorier, antal
Gruppe Basistilsyn Relaterede tilsyn Prioriterede tilsyn Kampagnetilsyn Opstartstilsyn §9 tilsyn Øvrige tilsyn Brugerbetaling: Tilsyn Markstakke
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) 1 0 2 0 0 2 0 kr 9.352,23 0
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) 0 0 2 0 0 0 0 kr 13.705,83 0
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) 4 0 12 2 0 2 2 kr 44.503,65 0
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) 2 0 0 0 0 0 0 kr 3.063,66 1
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) 17 0 7 0 0 17 0 kr 118.150,40 0
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) 9 0 2 31 0 3 1 kr 36.567,07 1
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) 57 0 19 21 0 21 12 kr 124.642,64 10
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). 33 0 12 0 0 4 0 kr 96.744,96 0
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) 15 0 11 0 0 5 0 kr 71.091,37 0
Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) 0 0 0 0 0 0 0 kr 0,00 0
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] 0 0 0 0 0 0 0 kr 0,00 0
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen 1 0 0 0 0 1 0 kr 1.934,95 0
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) 8 0 4 0 0 2 0 kr 42.080,53 0
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. 3 0 0 0 0 1 0 kr 1.451,21 0
Vindmøller 0 0 0 0 0 0 0 kr 0,00 0
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. 0 0 0 0 0 1 0 kr 10.319,71 0
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder 3 0 0 0 0 0 0 kr 161,25 0
Sum 153 0 71 54 0 59 15 kr 573.769,46 12
Opfyldelse af årlige mål for tilsynskategori Mål % Opnået %
Kategori 1 40% 36,51%
Kategori 2 25% 26,79%
Håndhævelser
Håndhævelsestyper, antal
Gruppe Påbud Forbud Indskærpelser Henstillinger Selvhjælps-handlinger Politi-anmeldelser Selvhjælps-handlinger persondatalov Politi-anmeldelser persondatalov
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a) 0 0 0 0 0 0 0 0
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a) 0 0 0 0 0 0 0 0
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a) 2 0 1 3 0 0 0 0
IE-fjerkræhold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse fjerkræhold. (kategori 1a) 0 0 0 0 0 0 0 0
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b) 0 0 2 1 0 0 0 0
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b) 1 0 0 1 0 0 0 0
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2) 0 0 8 23 0 0 0 0
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2). 0 0 30 16 0 0 0 0
Autoværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse autoværksteder. (kategori 2) 0 0 30 10 0 0 0 0
Renserier, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse renserier. (kategori 2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Arealer, omfattet af husdyrgodkendelseslovens §16 [Kategori 2] 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferskvandsdambrug omfattet af listepunkt I 202 i godkendelsesbekendtgørelsen 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskinværksteder, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse maskinværksteder. (kategori 1b) 0 0 0 3 0 0 0 0
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg. 0 0 0 0 0 0 0 0
Vindmøller 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold. 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 3 0 71 57 0 0 0 0
Håndhævelsesreaktion ifm. markstakke 0 0 0 0 0 0 0 0
Håndhævelsesreaktion ifm. mellemstore fyringsanlæg 0 0 0 0 0 0 0 0