Håndhævelse - Påbud, Miljø
Håndhævelse - Påbud, Miljø
Titel:
Påbud, Miljø
Fagsystemsnøgle:
f443d37d-8053-4701-807c-1a93f2871ac0
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
RelyOn Nutec Denmark A/S
CVR-nr:
27460828
P-nr:
1010237404
Hovedaktivitet:
Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Uglviggårdsvej 3
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
2a - Uglvig, Esbjerg Jorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Parter
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Adresse
Uglviggårdsvej 3
6705 Esbjerg Ø
Håndhævelser
Titel Dato Konklusion på håndhævelse Vedrører anlægstype Anlæg Vedrører krav
Påbud 04-10-2018 Efterkommet