RelyOn Nutec Denmark A/S
Grunddata
CVR-nr:
27460828
P-nr:
1010237404
Fagsystemnøgle:
5c5e19a6-098e-43f4-8149-e2276518d3ac
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Uglviggårdsvej 3
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
2a - Uglvig, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder, samt øvrige mellemstore fyringsanlæg (kategori 2).
Branchekode:
853200
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Aktivt tilsyn §8, opstartstilsyn Fysisk tilsyn 01-06-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-10-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud, Miljø 04-10-2018 Efterkommet Vis
Påbud om ophør af udsprøjtning af overskydende vand og slukningsvand 04-10-2018 Efterkommet Vis