Håndhævelse - Påbud om ophør af udsprøjtning af overskydende vand og slukningsvand
Håndhævelse - Påbud om ophør af udsprøjtning af overskydende vand og slukningsvand
Titel:
Påbud om ophør af udsprøjtning af overskydende vand og slukningsvand
Fagsystemsnøgle:
b92fb9de-6b70-495e-b3af-478f9420bdea
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
RelyOn Nutec Denmark A/S
CVR-nr:
27460828
P-nr:
1010237404
Hovedaktivitet:
Ikke-godkendelsespligtige anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse.
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Uglviggårdsvej 3
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
2a - Uglvig, Esbjerg Jorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Parter
Adresse
Uglviggårdsvej 3
6705 Esbjerg Ø
Adresse
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Kontakt
Telefon:
76161616
Email:
raadhuset@esbjergkommune.dk
Hjemmeside:
www.esbjergkommune.dk
Håndhævelser
Titel Dato Konklusion på håndhævelse Vedrører anlægstype Anlæg Vedrører krav
Påbud 04-10-2018 Efterkommet Vis tilsyn