Afgørelse - Miljøgodkendelse - Tilladelse til direkte udledning af overskudsvand
Afgørelse - Miljøgodkendelse - Tilladelse til direkte udledning af overskudsvand
Titel:
Miljøgodkendelse - Tilladelse til direkte udledning af overskudsvand
Fagsystemsnøgle:
984b49df-c6c9-4840-8dce-42f2d7f2fc9a
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
16-08-2019
Virksomhed
Navn:
Havbundssedimentdepot - Hirtshals Havn
CVR-nr:
25868455
P-nr:
1008246498
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Sagsadresse
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
Matrikel:
123a - Horne By, Hirtshals

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Offentliggørelser
Dato Overskrift
16-08-2019 00:00

"

Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
16-08-2019