Havbundssedimentdepot - Hirtshals Havn
Grunddata
CVR-nr:
25868455
P-nr:
1008246498
Fagsystemnøgle:
2a692768-ce2a-490a-8968-6eac6760ceb3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
Matrikel:
123a - Horne By, Hirtshals
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
522210
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-07-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-06-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-06-2014 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-04-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-01-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-02-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-02-2020 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 18-05-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 18-05-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 09-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-05-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-05-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 31-03-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Tilladelse til direkte udledning af overskudsvand 16-08-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis