Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Tilsyn - Basistilsyn, anmeldt
Titel:
Basistilsyn, anmeldt
Fagsystemsnøgle:
9bb8afa3-f4fe-4984-ae55-18540399139b
Type:
Tilsyn
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
05-07-2017
Virksomhed
Navn:
Havbundssedimentdepot - Hirtshals Havn
CVR-nr:
25868455
P-nr:
1008246498
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Sagsadresse
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
Matrikel:
123a - Horne By, Hirtshals

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals
Offentliggørelser
Dato Overskrift
05-07-2017 00:00 Havbundssedimentdepot - Hirtshals Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport Se detaljer
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Administrativt tilsyn
Tilsynskategori:
Basistilsyn
Tilsynsdato:
01-01-2019
Håndhævelser
Type Dato