Afgørelse - Miljøtilladelse
Afgørelse - Miljøtilladelse
Titel:
Miljøtilladelse
Fagsystemsnøgle:
a8a81f4b-dd78-4014-a067-d70c9e5f4b38
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Rasmus Haun Hansen
CVR-nr:
36163720
CHR-nr.:
42476
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Biaktiviteter:
§ 16 Godkendte arealer jf. husdyrbruglovens § 16, stk. 1, uden dyrehold eller med dyrehold mindre end 3 dyreenheder.
Sagsadresse
Heagervej 19
6800 Varde
Matrikel:
4z - Heager By, Øse

Myndigheder
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Parter
Adresse
Heagervej 19
6800 Varde
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Endelig administrativ afgørelse
Dato for modtaget afgørelse:
27-08-2019