Afgørelse - Hovedvejen 41A, 7790 Thybolm - Thyholm Maskinstation V Rene Espesen - Miljøgodkendelse - vilkårsændring
Afgørelse - Hovedvejen 41A, 7790 Thybolm - Thyholm Maskinstation V Rene Espesen - Miljøgodkendelse - vilkårsændring
Titel:
Hovedvejen 41A, 7790 Thybolm - Thyholm Maskinstation V Rene Espesen - Miljøgodkendelse - vilkårsændring
Fagsystemsnøgle:
19e46808-7637-4ca7-948b-e8ae4db5fd22
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen + nedknusning
CVR-nr:
25076966
P-nr:
1007283039
Hovedaktivitet:
5.3.b.ii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Hovedvejen 41
7790 Thyholm
Matrikel:
6a - Odby By, Odby

Myndigheder
Adresse
Østergade 11-15
7600 Struer
Kontakt
Telefon:
96848484
Email:
struer@struer.dk
Hjemmeside:
www.struer.dk
Parter
Adresse
Østergade 11-15
7600 Struer
Kontakt
Telefon:
96848484
Email:
struer@struer.dk
Hjemmeside:
www.struer.dk
Adresse
Hovedvejen 41
7790 Thyholm
Afgørelsesinformation
Type:
Miljøgodkendelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
19-12-2019