Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen + nedknusning
Grunddata
CVR-nr:
25076966
P-nr:
1007283039
Fagsystemnøgle:
01ddc1b3-f361-407a-b666-1543847d2348
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hovedvejen 41
7790 Thyholm
Matrikel:
6a - Odby By, Odby
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.ii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
16100
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Miljøtilsyn af 23. august 2016 - K 206 samt H 51 - Basistilsyn Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Prioriteret tilsyn varslet Fysisk tilsyn 21-03-2017 Vis
Miljøtilsyn af 21. marts 2017 - K 206, H 51 - Prioriteret tillsyn Fysisk tilsyn 21-03-2017 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 07-02-2019 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 19-02-2020 Vis
Kampagnetilsyn VIRK Fysisk tilsyn 19-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 21-03-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 07-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 07-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 07-02-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 19-02-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 19-02-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om revurdering og tillægsmiljøgodkendelse for bilag 1-virksomhed, affaldbehandlingsanlæg for ikke-farligt affald 14-05-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Hovedvejen 41A, 7790 Thybolm - Thyholm Maskinstation V Rene Espesen - Miljøgodkendelse - vilkårsændring 19-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis