Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen + nedknusning
Grunddata
CVR-nr:
25076966
P-nr:
1007283039
Fagsystemnøgle:
01ddc1b3-f361-407a-b666-1543847d2348
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hovedvejen 41
7790 Thyholm
Matrikel:
6a - Odby By, Odby
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.iii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling af slagger og aske samt slammineralisering. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
16100
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Miljøtilsyn af 23. august 2016 - K 206 samt H 51 - Basistilsyn Fysisk tilsyn 23-08-2016 Vis
Prioriteret tilsyn varslet Fysisk tilsyn 21-03-2017 Vis
Miljøtilsyn af 21. marts 2017 - K 206, H 51 - Prioriteret tillsyn Fysisk tilsyn 21-03-2017 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 07-02-2019 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 19-02-2020 Vis
Kampagnetilsyn VIRK Fysisk tilsyn 19-02-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 21-03-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 23-08-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 07-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 07-02-2019 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 07-02-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 19-02-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse, Miljø 19-02-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om revurdering og tillægsmiljøgodkendelse for bilag 1-virksomhed, affaldbehandlingsanlæg for ikke-farligt affald 14-05-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Hovedvejen 41A, 7790 Thybolm - Thyholm Maskinstation V Rene Espesen - Miljøgodkendelse - vilkårsændring 19-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis