Håndhævelse - Indskærpelser
Håndhævelse - Indskærpelser
Titel:
Indskærpelser
Fagsystemsnøgle:
156c0d70-011f-43ef-b3c5-fb4576ba2e1e
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
VEKS I/S byggegrubevand fjernvarme(AARSLEF/bravida
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Bådehavnen 2A
4600 Køge
Matrikel:
11tø - Køge Markjorder

Myndighed Myndigheder
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Parter
Adresse
Adresse
Kontakt
Telefon:
56676767
Email:
raadhus@koege.dk
Hjemmeside:
www.koege.dk
Håndhævelser
Type Dato Konklusion på håndhævelse
Indskærpelse 13-10-2016 Efterkommet