VEKS I/S byggegrubevand fjernvarme(AARSLEF)
Grunddata
Fagsystemnøgle:
b8b4f46b-3540-47f1-b4db-52861e4add5d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bådehavnen 2A
4600 Køge
Matrikel:
11tø - Køge Markjorder
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 29-08-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 17-01-2017 Vis
Tilsyn - klage(luft) Administrativt tilsyn 12-09-2018 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 12-12-2022 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 28-02-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 13-10-2016 Efterkommet Vis