Håndhævelse - Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b
Håndhævelse - Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b
Titel:
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b
Fagsystemsnøgle:
b3675b30-25ce-40c4-bf57-2f3c7c156534
Type:
Håndhævelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
Ubberup Losseplads
CVR-nr:
29189595
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Holbækvej 169
4400 Kalundborg
Matrikel:
38b - Ubberup, Kalundborg Jorder

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Holbækvej 169
4400 Kalundborg
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Håndhævelser
Titel Dato Konklusion på håndhævelse Vedrører anlægstype Anlæg Vedrører krav
Påbud 06-02-2020 Meddelt