Ubberup Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189595
Fagsystemnøgle:
bcd504bc-9807-488f-b2d5-511ba53a0b30
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Holbækvej 169
4400 Kalundborg
Matrikel:
38b - Ubberup, Kalundborg Jorder
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Kalundborg kommune
Adresse:
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-11-2016 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 13-09-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-09-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 06-02-2020 Meddelt Vis