Tilsynskampagne - Krav til ensilageopbevaringsanlæg 2019
Tilsynskampagne - Krav til ensilageopbevaringsanlæg 2019
Titel:
Krav til ensilageopbevaringsanlæg 2019
Fagsystemsnøgle:
6b15e0c0-df96-4eb1-b6fd-5f2819929f2c
Type:
Tilsynskampagne
Status:
Offentliggjort
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Bytoften 2
6800 Varde
Matrikel:
64n - Varde Markjorder
Kontaktoplysninger
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk

Myndighed Myndigheder
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Parter
Adresse
Bytoften 2
6800 Varde
Kontakt
Telefon:
79946800
Email:
vardekommune@varde.dk
Hjemmeside:
www.vardekommune.dk
Tilsynskampagneinformationer
Periodestart:
01-01-2020
Periodeslut:
31-12-2023
Konklusion:
Varde Kommune har udarbejdet folderen "Krav til ensilageopbevaringsanlæg" i forbindelse med kampagnen. På en let og overskuelig måde er alle regler vedrørende etablering og drift af ensilageopbevaringsanlæg beskrevet. Vi vil fremadrettet medsende folderen når der ansøges om nyetablering af anlæg, og samtidig vil vi gennemgå de allerede eksisterende ensilageopbevaringsanlæg ved vores almene miljøtilsyn, for at kontrollere om lovkravene er overholdt. Folderen ”Krav til ensilageopbevaringsanlæg” blev færdigudarbejdet sidst i oktober måned. Den 12. november var der samlet ca. 200 landmænd til arrangement på Varde Rådhus. Her blev de nye regler for ensilageopbevaringsanlæg omtalt, og den udarbejdede folder lå tilgængelig for deltagerne.
Effekt:
Det vil først være muligt at se resultatet af kampagnen fremadrettet. Der er kun etableret få nye ensilageopbevaringsanlæg i 2019 og disse vil Varde Kommune følge op på med et tilsyn i 2020. Oprindeligt ville vi have udsendt folderen til de håndværkere der etablerer ensilageopbevaringsanlæg, men da der reelt ikke er overblik over hvor mange- og hvem der evt. etablerer disse, blev det besluttet, at der medsendes en folder når der bliver ansøgt om nye anlæg fremover.
Mål:
Målet med kampagnen var gennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler ved etablering af ensilageopbevaringsanlæg, dels for at reducere risikoen for vandløbs- jord- og grundvandsforurening, og dels også af hensyn til landmandens eventuelle efterfølgende udgifter til lovliggørelse af forholdene. Tilsynskampagnens mål var tillige at udarbejde folderen ’krav til ensilageopbevaringsanlæg’ til omdeling blandt landmænd og til entreprenører, der ansøger om tilladelse til etablering af ensilageopbevaringsanlæg.