Afgørelse - Revurdering og miljøgodkendelse
Afgørelse - Revurdering og miljøgodkendelse
Titel:
Revurdering og miljøgodkendelse
Fagsystemsnøgle:
ee8e06dc-999e-481c-a376-180b0f351d29
Type:
Afgørelse
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
FARMFOOD A/S
CVR-nr:
27121977
P-nr:
1003031450
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.1) Fiskemelsfabrikker, benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Sagsadresse
Havnevej 73
9670 Løgstør
Matrikel:
110cæ - Løgstør Markjorder

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Havnevej 73
9670 Løgstør
Afgørelsesinformation
Type:
Revurdering
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
05-03-2015