Grunddata
CVR-nr:
27121977
P-nr:
1003031450
Fagsystemnøgle:
99457ac3-b060-4640-a575-13e55d267f0c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnevej 73
9670 Løgstør
Matrikel:
110cæ - Løgstør Markjorder
Kommune:
Vesthimmerlands Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.1) Fiskemelsfabrikker, benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
109100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 04-10-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 29-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-10-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 29-10-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 12-08-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 08-07-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering og miljøgodkendelse 05-03-2015 Revurdering Meddelt Vis