Afgørelse - Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af spildevand
Afgørelse - Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af spildevand
Titel:
Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af spildevand
Fagsystemsnøgle:
f08e6db0-8fbc-4ab1-8abd-6ce205b38dc9
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Offentliggjort:
18-05-2020
Virksomhed
Navn:
Sandholt Lyndelse Losseplads
CVR-nr:
29188645
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Sagsadresse
Landevejen 5
5672 Broby
Matrikel:
23c - Lyndelse By, Sandholts Lyndelse

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Landevejen 5
5672 Broby
Offentliggørelser
Dato Overskrift
18-05-2020 00:00 * Se detaljer
Afgørelsesinformation
Type:
Revurdering
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
14-05-2020