Sandholt Lyndelse Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29188645
Fagsystemnøgle:
35707663-9de3-4aba-98ac-91f2a42461a5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Landevejen 5
5672 Broby
Matrikel:
23c - Lyndelse By, Sandholts Lyndelse
Kommune:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Faaborg-Midtfyn kommune
Adresse:
Tinghøj Alle 2
5750 Ringe
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
841100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-11-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-03-2015 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 21-11-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-10-2014 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-05-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-05-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-04-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-04-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 19-12-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-12-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-12-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 13-06-2012 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 10-06-2003 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af spildevand 14-05-2020 Revurdering Meddelt Vis