Tilsyn - Tilsyn, øvrige
Tilsyn - Tilsyn, øvrige
Titel:
Tilsyn, øvrige
Fagsystemsnøgle:
3f808ab9-c0ce-4b06-a25b-4e8a79184156
Type:
Tilsyn
Status:
Oprettet
Virksomhed
Navn:
A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990
CVR-nr:
13702489
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Vedhæftninger
Ingen vedhæftninger fundet.
Sagsadresse
Roskildevej 17A
4330 Hvalsø
Matrikel:
8i - Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø

Myndighed Myndigheder
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Parter
Adresse
Kontakt
Telefon:
72544000
Email:
mst@mst.dk
Hjemmeside:
mst.dk
Adresse
Roskildevej 17A
4330 Hvalsø
Tilsynsinformation
Tilsynstype:
Administrativt tilsyn
Tilsynskategori:
§9 tilsyn
Tilsynsdato:
09-01-2018
Håndhævelser
Type Dato