A/S Affaldsdeponi af 1/8-1990
Grunddata
CVR-nr:
13702489
P-nr:
1000609929
Fagsystemnøgle:
3744cc02-3680-48fa-b465-120384164282
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Jægerstræde 21
2750 Ballerup
Matrikel:
21ba - Måløv By, Måløv
Kommune:
Ballerup Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-12-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 07-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-12-2018 Vis
Tilsyn, øvrige Administrativt tilsyn 09-01-2018 Vis
Tilsyn, øvrige Administrativt tilsyn 02-07-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 02-07-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-12-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 17-06-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status