Afgørelse - 29-06-2020 00:00:00, Tillad. husdyr §16b amm 750 til 3.500 kg/år
Afgørelse - 29-06-2020 00:00:00, Tillad. husdyr §16b amm 750 til 3.500 kg/år
Titel:
29-06-2020 00:00:00, Tillad. husdyr §16b amm 750 til 3.500 kg/år
Fagsystemsnøgle:
7BE1169B-07A7-5C40-BADF-F25B263A3268
Type:
Afgørelse
Status:
Offentliggjort
Virksomhed
Navn:
(Vedr. Sønderødvej 14)
CVR-nr:
13776091
CHR-nr.:
77976
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Sagsadresse
Sønderødvej 8
4291 Ruds Vedby
Matrikel:
16 - Sønderød By, Reerslev

Myndighed Myndigheder
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Parter
Adresse
Sønderødvej 8
4291 Ruds Vedby
Adresse
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Kontakt
Telefon:
59534400
Email:
kalundborg@kalundborg.dk
Hjemmeside:
www.kalundborg.dk
Afgørelsesinformation
Type:
Husdyrtilladelse
Status:
Meddelt
Dato for modtaget afgørelse:
29-06-2020