MCP anlæg - Fliskedelanlæg
Grundoplysninger
Fagsystemsnøgle:
220c712f-b2f9-4867-b49b-6e1f7767aa0d
Stedfæstelse:
Vis på kort
Anlægget vedrører følgende NACE-koder:
  • 35.30 Varmeforsyning
Fyringsanlægstype:
Kedel
Termisk effekt (MW):
17.000 MW
Idriftsættelsesdato:
01-11-2021
Forventet antal årlige drifttimer:
8000
Gennemsnitlig belastning (%):
50%
Omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning:
Ja
NACE-kode for virksomhedens hovedaktivitet:
35.30 Fjernvarmeforsyning
Teknisk og forureningsmæssigt forbundet til en virksomhed/husdyrbrug eller andet:
Nej
Anlægget benytter delt skorsten:
Nej
Brændsel
Brændselstype Brændselskategori Andel (%)
Fast træbiomasse Fast biomasse 100%
Virksomhed
Navn:
Haslev Fjernvarme A.m.b.a
CVR-nr.:
54121016
P-nr.:
1017650250
Adresse:
Energivej 35
4690 Haslev
Hovedaktivitet:
G 201