Haslev Kraftvarmeværk
Grunddata
CVR-nr:
54121016
P-nr:
1002013802
Fagsystemnøgle:
3fa2bd33-72bf-4998-a0d8-258728bb8aaa
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Energivej 35
4690 Haslev
Matrikel:
11if - Haslev By, Haslev
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
353000
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-06-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke VVM-pligt Haslev Fjernvarme – Nyt fliskedelanlæg 06-07-2020 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
MCP-anlæg
Navn Type Termisk effekt
Fliskedelanlæg Kedel 17 MW Vis