Anders Lage Jørgensen
Grunddata
CVR-nr:
15804106
CHR-nr:
109486
Fagsystemnøgle:
078ec659-fbab-4ba8-b47f-d31bda0957e7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bækkeskovvej 12
8722 Hedensted
Matrikel:
2ø - St. Dalby By, St. Dalby
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ANDERS LAGE JØRGENSEN
Adresse:
Lysegårdsvej 7
7140 Stouby
Telefon:
75897770
Email:
a_lage@post4.tele.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 08-11-2016 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 29-11-2019 Vis
Tilsyn §9 Administrativt tilsyn 19-12-2022 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 19-12-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelsen af slagtesvineproduktionen Bækkeskovvej 12, 8722 Hedensted 02-08-2016 Revurdering Meddelt Vis
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af Bækkeskovvej 12, 8722 Hedensted af 7. december 2007 11-10-2016 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis