Slamlager v/Jan Kristiansen
Grunddata
CVR-nr:
27623549
Fagsystemnøgle:
6995cf62-02f9-41c1-8ff4-861c02bc7c96
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Østermarksvej 1
7130 Juelsminde
Matrikel:
16b - Rårup By, Rårup
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HEDEDANMARK A/S
Adresse:
Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon:
87281000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 01-08-2017 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 04-09-2020 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 24-08-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse 13-08-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis