Niels Christian Haugaard
Grunddata
CVR-nr:
35295852
Fagsystemnøgle:
877E9A8E-A46B-5BD0-B499-2BA225778E80
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Fiskerivej 17
6818 Årre
Matrikel:
8a - Hjortkær By, Grimstrup
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Niels Christian Haugaard
Adresse:
Møllegårdsvej 24
6818 Årre
Email:
nielschaugaard@sol.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendom uden erhvervsmæssig dyrehold. Et plantebrug, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status