Hans Erik Ventzel Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
21201146
P-nr:
1020336923
CHR-nr:
118358
Fagsystemnøgle:
39f8a6c3-ec6d-40eb-9a3a-8f8d222a1dc1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sct.Clemensvej 61A
4760 Vordingborg
Matrikel:
7a - Kastrup By, Kastrup
Kommune:
Vordingborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 7, nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 36, stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk 1, nr. 5.
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Branchekode:
21000
Myndighed
Miljømyndighed:
Vordingborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 30-01-2018 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 17-05-2018 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 03-07-2018 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 23-08-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 17-04-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 17-04-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 17-04-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 17-04-2018 Efterkommet Vis