Rønnede Miljøcenter
Grunddata
CVR-nr:
16916137
P-nr:
1021562668
Fagsystemnøgle:
6200b102-9182-44ef-beb0-681501758973
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Industrivej 32
4683 Rønnede
Matrikel:
3v - Skoverup By, Ulse
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 12-05-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 05-01-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 27-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 15-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 05-01-2017 Meddelt Vis
Indskærpelse 12-05-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ikke VVM-pligt - Rønnede Miljøcenter 25-02-2022 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse Rønnede Miljøcenter 25-02-2022 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Spildevandstilladelse Rønnede Miljøcenter 25-05-2022 Spildevandstilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis