Kvong Produkthandel ApS
Grunddata
CVR-nr:
30548450
Fagsystemnøgle:
55320000001387
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Glibstrupvej 61
6800 Varde
Matrikel:
7t - Åsted By, Kvong
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KVONG PRODUKTHANDEL ApS
Adresse:
Glibstrupvej 61
6800 Varde
Telefon:
75254207
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 205. Punkt 5.3 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 omfatter følgende aktiviteter: Biologisk behandling, fysisk kemisk behandling, forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding, behandling af slagger og aske, behandlin i shreddere af metalaffald (herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter).
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
25-10-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 25-10-2018 Vis
14-11-2019 00:00:00, Tilsyn, Anmeldt Fysisk tilsyn 14-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status