Henriksdal Slamdepot
Grunddata
CVR-nr:
27623549
Fagsystemnøgle:
91efbc78-a7c8-4ef0-aa6e-10d2a2d97394
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ringstedvej 128
4690 Haslev
Matrikel:
7b - Førslev By, Øde Førslev
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HEDEDANMARK A/S
Adresse:
Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon:
87281000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 23-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-05-2017 Efterkommet Vis