Knud Tøstesen
Grunddata
CVR-nr:
38587811
Fagsystemnøgle:
57700000000175
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Grønmosevej 11
6823 Ansager
Matrikel:
7c - Hodde By, Hodde
Kommune:
Varde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KNUD TØSTESEN
Adresse:
Grønmosevej 11
6823 Ansager
Telefon:
75298059
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og plantebrug. Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, Hundehold mindre end eller lig med 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger dvs. mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Varde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
24-10-2017 00:00:00, Tilsyn, Kampagne, Flydelag Fysisk tilsyn 24-10-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status