Solrød Biogas A/S site 8
Grunddata
CVR-nr:
35862951
Fagsystemnøgle:
1eb2d47a-b982-440c-b29e-be47e77bc6eb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Breddammen 4A
4653 Karise
Matrikel:
5 - Hårlev Overdrev, Hårlev
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
SOLRØD BIOGAS A/S
Adresse:
Åmarken 6
4623 Lille Skensved
Telefon:
88445400
Email:
info@solrodbiogas.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opstarstilsyn bilag 2-virksomheder Fysisk tilsyn 21-02-2017 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 06-04-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-02-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 05-05-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 21-02-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til oplag af afgasset biomasse/slam – Solrød Biogas A/S site 8 15-07-2016 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved ændring af transporttider - Solrød Biogas A/S site 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 12 23-01-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis