Faxe Kalks Modtageplads for affald fra ovnanlægget
Grunddata
CVR-nr:
20882182
P-nr:
1007545688
Fagsystemnøgle:
be1e1392-32bf-45a3-a822-579ecb38e75f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Baunekulevej 4C
4640 Faxe
Matrikel:
1b - Faxe By, Faxe
Kommune:
Faxe Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.1.f) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med Genanvendelse/genvinding af uorganiske materialer undtagen metaller eller metalforbindelser, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag
BAT-konklusioner:
Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
81100
Myndighed
Miljømyndighed:
Faxe Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 28-09-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 08-05-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 29-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revideret miljøgodkendelse - Faxe Kalk modtageplads for affald fra brænding af kalk 19-11-2009 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse - Blanding af gips og jordbrugskalk 12-06-2015 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering af miljøgodkendelse Faxe Kalk 15-03-2021 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis