Grunddata
CVR-nr:
18664887
P-nr:
1003516606
CHR-nr:
115789
Fagsystemnøgle:
6992fcf4-bc09-4b45-97ec-039a1dd98d47
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lindegårdsvej 7
7130 Juelsminde
Matrikel:
7a - V. Bisholt By, Skjold
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - klage Administrativt tilsyn 31-10-2019 Vis
Tilsyn - klage Administrativt tilsyn 27-02-2020 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 18-10-2019 Vis
Tilsyn - klage Administrativt tilsyn 09-03-2020 Vis
Tilsyn - klage Administrativt tilsyn 21-06-2020 Vis
Tilsyn - klage Administrativt tilsyn 17-02-2020 Vis
Tilsyn - diverse forhold Administrativt tilsyn 14-10-2019 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 22-01-2020 Vis
Tilsyn - opfølgning på påtale Administrativt tilsyn 12-11-2020 Vis
Tilsyn §9 Administrativt tilsyn 15-06-2022 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 24-03-2022 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 19-12-2022 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 02-02-2023 Vis
Tilsyn §9 Fysisk tilsyn 21-12-2022 Vis
Tilsyn §9 Administrativt tilsyn 13-04-2023 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 19-09-2023 Vis
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 01-09-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-10-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse til etablering af husdyrbrug på Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde 06-06-2019 Husdyrtilladelse Påklaget Vis
Afgørelse efter § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om anmeldt lovliggørelse af maskinhus på husdyrbruget på Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde 28-01-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Ophævet §16b tilladelse til malkekvægsproduktion 03-06-2022 Husdyrtilladelse Påklaget Vis
Ophævet Miljøtilladelse til etablering af husdyrbrug på Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde 06-06-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Miljøtilladelse til kvægproduktion på Lindegårdsvej 7, 7130 Juelsminde 29-02-2024 Husdyrtilladelse Påklaget Vis