LL Annasminde ApS/P. B. H. ApS
Grunddata
CVR-nr:
41116153
CHR-nr:
95451
Fagsystemnøgle:
50f6e8c7-2524-43a2-8a4c-fb3b9aa2ec0f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Annasmindevej 26
8700 Horsens
Matrikel:
9a - Eriknauer By, Hatting
Kommune:
Hedensted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Orionvej 10
8700 Horsens
Telefon:
69177771
Email:
info@mortensengruppen.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Hedensted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 10-08-2017 Vis
Tilsyn - prioriteret Fysisk tilsyn 24-09-2018 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 18-11-2016 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 11-11-2019 Vis
Tilsyn - prioriteret Administrativt tilsyn 21-12-2021 Vis
Tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 01-09-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-08-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse - beholderkontrol 25-10-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af Annasmindevej 26, 8700 Horsens 24-11-2009 Revurdering Meddelt Vis
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse af 16. januar 1997 til svinepro-duktion på husdyrbruget på Annasmindevej 26, 8700 Horsens 24-03-2020 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af svineproduktion på Annasmindevej 26, 8700 Horsens 16-11-1989 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
19970116 Miljøgodkendelse Annasmindevej 26, 8700 Horsens 16-01-1997 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse efter § 16b >750 kg kvælstof Annasmindevej 26, 8700 Horsens 13-06-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis